Elektronické zariadenia a súčiastky

Pod pojmom elektronický odpad rozumieme elektronické zariadenia každodennej spotreby a ich súčiastky. Môžeme ich podľa použitia zatriediť do niekoľkých veľkých skupín, ako sú domáce spotrebiče, informačné a technologické prostriedky, iné elektronické stroje a zariadenia, a ich súčiastky.
Vyžiadajte si cenník!

Hlavným princípom zberu elektronického odpadu je, že obyvateľstvo môže s VÝNIMKOU televízorov, monitorov a rozobratých spotrebičov uložiť takýto odpad na našom zbernom dvore v neobmedzenom množstve a bezplatne.

V zmysle platných právnych predpisov neporušené použité elektronické zariadenia sa nemusia prepravovať ako nebezpečný odpad.